Logopedyczna drabina z głoską [ź]

Logopedyczna drabina z głoską [ź] to zestaw dwóch gotowych do wydrukowania, bezpłatnych gier planszowych dla dzieci, które można zastosować między innymi w czasie terapii mowy bezdźwięcznej. Zestaw obejmuje: planszę zawierającą słowa z głoską [ź] w nagłosie oraz planszę ze słowami…

Książeczka z głoską [cz] w nagłosie

Karta pracy z głoską [cz] w formie książeczki, zawiera obrazki z ćwiczoną głoską w nagłosie. Słowa są dobrane z zachowaniem czystości fonetycznej – bez głosek opozycyjnych. Obrazki można kolorować, podpisy należy poprawić po śladzie i przykleić pod każdą z ilustracji.…

Kolorowe zadanie z głoską [r]

Kolorowe zadanie ze zbitkami [fr, wr, sr, śr, szr, źr, chr, mr] to połączenia dobrze dobranego słownictwa z zadaniem do pokolorowania. Prezentuje kolejne karty pracy do głoski [r]. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie podpisów – dobór właściwego rodzaju gramatycznego i zastanowienie…

Kolorowe zadanie z głoską [f] i [w]

Kolorowe zadanie ze słowami zawierającymi jednocześnie głoski [f] i [w] to połączenia dobrze dobranego słownictwa z zadaniem wydrukowanym na kolorowej kartce. To ćwiczenie świetnie się sprawdzi w pracy nad mową bezdźwięczną, na etapie utrwalania opanowanych umiejętności. Tym razem kartę pracy…

Kolorowe zadania z głoską [L] i [L’]

Kolorowe zadanie z głoskami [L] oraz [L’] to połączenia dobrze dobranego słownictwa do ćwiczeń wydrukowanych na intensywnie kolorowych kartkach. Tym razem nieco odeszłam od formuły, w której słownictwo było dopasowane do nazwy koloru z uwagi na miejsce występowania danej głoski.…

Kolorowe zadanie z głoską [s] w nagłosie

Kolorowe zadanie z głoską [s] w nagłosie to połączenia dobrze dobranego słownictwa do ćwiczenia wydrukowanego na kolorowej kartce. Tym razem przygotowałam kartę pracy do głoski [s] w nagłosie, którą należy wydrukować na seledynowym papierze. Jeśli nie macie takiego papieru, można…

Kolorowe zadanie z głoską [sz] w nagłosie

Kolorowe zadanie z głoską [sz] w nagłosie to połączenia dobrze dobranego słownictwa z zadaniem do pokolorowania. Tym razem przygotowałam kartę pracy do głoski [sz] w nagłosie. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie podpisów – dobór właściwego rodzaju gramatycznego i zastanowienie się, które…

Kolorowe zadanie z głoską [c] w nagłosie

Kolorowe zadanie z głoską [c] w nagłosie to połączenia dobrze dobranego słownictwa do ćwiczenia wydrukowanego na intensywnej, kolorowej kartce. Tym razem przygotowałam kartę pracy do głoski [c] w nagłosie, którą należy wydrukować na cytrynowym papierze, mój kolor niestety nie jest…

Kolorowe zadanie z głoską [z] w śródgłosie

Kolorowe zadanie z głoską [z] w śródgłosie to połączenia dobrze dobranego słownictwa do zadania do pokolorowania na brązowo. Zadanie można również wydrukować na jasnobrązowej kartce. Tym razem przygotowałam kartę pracy do głoski [z] w śródgłosie, można ją wydrukować na jasnobrązowym…

Kolorowe zadanie z głoską [cz]

Kolorowe zadanie z głoską [cz] w śródgłosie to połączenia dobrze dobranego słownictwa do ćwiczenia wydrukowanego na intensywnej, kolorowej kartce. Tym razem przygotowałam kartę pracy do głoski [cz] w śródgłosie, którą należy wydrukować na pomarańczowym papierze. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie podpisów…