O nas

Stronę domologo.pl prowadzą praktykujący logopedzi:
Joanna Czarnecka

Monika Drozd
Logopeda – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole

Pedagogika specjalna, specjalność edukacja integracyjna i włączająca, studia podyplomowe
Neurologopedia, studia podyplomowe
Terapia pedagogiczna, studia podyplomowe
Logopedia, licencjackie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, magisterskie

Robert
Zajmuje się warstwą techniczną serwisu, nie jest logopedą 😉

Skontaktuj się z nami