wyszukiwanka ilościowa z głoską [r] w nagłosie

Wyszukiwanka ilościowa z głoską [r] w nagłosie

Utrwalanie prawidłowej wymowy ćwiczonej głoski wymaga wielu powtórzeń. Im bogatszy i bardziej zróżnicowany materiał ćwiczeniowy, tym dziecko chętniej pracuje! Prezentowana karta pracy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [r] w nagłosie …

Czytaj

Galeria obrazów z głoską [r] karta pracy do wydruku rotacyzm

Galeria obrazków – głoska [r] w nagłosie

Kolejna niewielka kartach pracy 🙂 Tym razem zadanie z obrazkami zaczynającymi się od głoski [r] wraz z podpisami do nich. Ta karta przyda się jako materiał wprowadzający lub utrwalający głoskę …

Czytaj

Kwiatek - głoska [r] w śródgłosie terapia logopedyczna reranie

Kwiatek sylabowy – głoska [r] w śródgłosie

Małe ale bardzo intensywne ćwiczenie z głoską [r] w śródgłosie. Zadanie zostało przygotowane w formie karty pracy i zawiera: ćwiczenia poprawnej wymowy logotomów oraz słów zawierających głoskę [r] w śródgłosie; …

Czytaj

rymy z głoską [r] terapia logopedyczna rotacyzm do wydruku

Rymy z głoską [r]

Krótkie, rymowane zadanie z obrazkami zawierającymi w swojej nazwie głoskę [r]. Słowa zostały dobrane z zachowaniem czystości fonetycznej. Zadanie zostało przygotowane z myślą o utrwalaniu prawidłowej wymowy tej głoski. Ćwiczenie …

Czytaj

Kolorowe zadanie z połączeniami [fr-wr]

Kolorowe zadanie z głoską [r]

Kolorowe zadanie ze zbitkami [fr, wr, sr, śr, szr, źr, chr, mr] to połączenia dobrze dobranego słownictwa z zadaniem do pokolorowania. Prezentuje kolejne karty pracy do głoski [r]. Zadaniem dziecka …

Czytaj

kolorowe zadanie z głoską [r]

Kolorowe zadanie z głoską [r] w nagłosie

Bardzo spodobała mi się idea połączenia dobrze dobranego słownictwa do czarnego wydruku na intensywnej, kolorowej kartce. Tym razem przygotowałam kartę pracy do głoski [r] w nagłosie, którą należy wydrukować na …

Czytaj

król balu przebierańców - różnicowanie r- l terapia logopedyczna rotacyzmu

Król balu karnawałowego

Król balu karnawałowego to zadanie mające na celu: kształtowanie logicznego myślenia, doskonalenie techniki czytania a także utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [r] w słowach zawierających jednocześnie głoskę [l]. Ćwiczenie polega na …

Czytaj