Logopedyczna drabina różnicowanie f-w

Logopedyczna drabina – różnicowanie [f-w]

Logopedyczna drabina z materiałem wyrazowym zwierającym jednocześnie głoski [f] i [w] w jednym słowie, to gra planszowa dla dzieci pracujących nad poprawną wymową dźwięcznej głoski [w]. Zestaw obejmuje: dwie plansze z tym samym materiałem językowym, ale w różnej oprawie graficznej. Każda z plansz do gry mieści się na jednej stronie wydruku, opatrzona jest krótką instrukcją zasad i zawiera jednorodny materiał wyrazowy.

Pełen artykuł jest dostępny w ramach naszego abonamentu Domologo+. Abonament daje Ci pełen dostęp do tej treści przez cały rok. Rozszerz swój dostęp do Domologo na "plus".

Jeżeli masz wykupiony pakiet Domologo+ zaloguj się i odśwież stronę

Co zaczyna się na głoskę [w]

Różnicowanie [w] – [f] w nagłosie wyrazów

Karta pracy utrwalająca opozycję [w-f] w nagłosie wyrazów. Zadaniem dziecka jest oznaczenie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od głoski [w] a następne wypisanie ich w liniaturze. Na początek można poprosić o nazwanie wszystkich obrazków a następnie oznaczenie ich: czerwonymi żetonami obrazki rozpoczynające się od głoski [w] a niebieskimi obrazki rozpoczynające się od głoski [f]. Dopiero po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania dziecko wstawia „ptaszka” lub krzyżyk.

Pełen artykuł jest dostępny w ramach naszego abonamentu Domologo+. Abonament daje Ci pełen dostęp do tej treści przez cały rok. Rozszerz swój dostęp do Domologo na "plus".

Jeżeli masz wykupiony pakiet Domologo+ zaloguj się i odśwież stronę

Różnicowanie głosek - dzieci z literami

Różnicowanie głosek – dzieci z literami

Na etapie różnicowania głosek przyda się mała pomoc, dzięki której będzie można dokonać podziału obrazków ze względu na występujące w ich nazwach głoski. Ostatnio potrzebowałam takiej do utrwalania głosek szumiących, ale przygotowałam cały komplet, do wszystkich głosek.

Postaci należy wyciąć, a następnie złożyć w taki sposób, by mogły stać. Pomoc obejmuje głoski szumiące, syczące, ciszące, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, głoski [l, r, j] oraz samogłoski. Przyda się również do ćwiczeń słuchu fonematycznego.

Pełen artykuł jest dostępny w ramach naszego abonamentu Domologo+. Abonament daje Ci pełen dostęp do tej treści przez cały rok. Rozszerz swój dostęp do Domologo na "plus".

Jeżeli masz wykupiony pakiet Domologo+ zaloguj się i odśwież stronę