Kwiatek - głoska [j] w śródgłosie

Kwiatek sylabowy z głoską [j] w śródgłosie

Małe ale bardzo intensywne ćwiczenie z głoską [j] w śródgłosie.

Zadanie zostało przygotowane w formie karty pracy i zawiera: ćwiczenia poprawnej wymowy logotomów oraz słów zawierających głoskę [j] w śródgłosie; kolorowanie, rysowanie po kropkach oraz wycinanie a także uzupełnianie słów brakującymi literami. A na koniec uzyskujemy bardzo ciekawą wklejkę do zeszytu – kwiatka z odchylanymi płatkami pod którymi kryją się obrazki:)

Czytaj