Kwiatek – głoska [r] w śródgłosie

Małe ale bardzo intensywne ćwiczenie z głoską [r] w śródgłosie. Zadanie zostało przygotowane w formie karty pracy i zawiera: ćwiczenia poprawnej wymowy logotomów oraz słów zawierających głoskę [r] w śródgłosie; kolorowanie, rysowanie po kropkach oraz wycinanie a także uzupełnianie słów…

Rymy z głoską [r]

Krótkie, rymowane zadanie z obrazkami zawierającymi w swojej nazwie głoskę [r]. Słowa zostały dobrane z zachowaniem czystości fonetycznej. Zadanie zostało przygotowane z myślą o utrwalaniu prawidłowej wymowy tej głoski. Ćwiczenie polega na dopasowaniu obrazków w taki sposób, by ich nazwy…

Kolorowe zadanie z głoską [r]

Kolorowe zadanie ze zbitkami [fr, wr, sr, śr, szr, źr, chr, mr] to połączenia dobrze dobranego słownictwa z zadaniem do pokolorowania. Prezentuje kolejne karty pracy do głoski [r]. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie podpisów – dobór właściwego rodzaju gramatycznego i zastanowienie…

Kolorowe zadanie – połączenia [pr, br, kr, gr]

Kolorowe zadanie ze zbitkami [pr, br, kr, gr] to połączenia dobrze dobranego słownictwa z zadaniem do pokolorowania. Tym razem przygotowałam dwie karty pracy do głoski [r]. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie podpisów – dobór właściwego rodzaju gramatycznego i zastanowienie się, które…

Kolorowe zadanie z głoską [r] w nagłosie

Bardzo spodobała mi się idea połączenia dobrze dobranego słownictwa do czarnego wydruku na intensywnej, kolorowej kartce. Tym razem przygotowałam kartę pracy do głoski [r] w nagłosie, którą należy wydrukować na różowym papierze. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie podpisów – dobór właściwego…

Król balu karnawałowego

Król balu karnawałowego to zadanie mające na celu: kształtowanie logicznego myślenia, doskonalenie techniki czytania a także utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [r] w słowach zawierających jednocześnie głoskę [l]. Ćwiczenie polega na przeczytaniu krótkiego tekstu i przeanalizowaniu zawartych w nim wskazówek w…

Książeczka z głoską [r]

Karta pracy z głoską [r] w formie książeczki, zawiera obrazki z ćwiczoną głoską w nagłosie. Słowa są dobrane z zachowaniem czystości fonetycznej – bez głosek opozycyjnych. Obrazki można kolorować, podpisy należy poprawić po śladzie i przykleić pod każdą z ilustracji.…