kwiatek sylabowy głoska [b] w śródgłosie logotomy

Kwiatek sylabowy z głoską [b] w śródgłosie

Małe ale bardzo intensywne ćwiczenie z głoską [b] w śródgłosie. Zadanie zostało przygotowane w formie karty pracy i zawiera: ćwiczenia poprawnej wymowy logotomów oraz słów zawierających głoskę [b] w śródgłosie; …

Czytaj

co zaczyna się na [d] - ćwiczenia słuchu fonematycznego, mowa bezdźwięczna

Różnicowanie [t] – [d] w nagłosie wyrazów

Karta pracy utrwalająca opozycję [t-d] w nagłosie wyrazów. Zadaniem dziecka jest oznaczenie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od dźwięcznej głoski [d] a następne wypisanie ich w liniaturze. Na początek można …

Czytaj

głoska [sz] ćwiczenia logopedyczne

Ćwiczenia logopedyczne z kasztanami

Ćwiczenia logopedyczne mogą być wspaniałą przygodą, zwłaszcza jesienią, gdy możemy je urozmaicić zabawami z kasztanami! Oprócz wymiaru edukacyjnego, praca z kasztanami to świetny trening sensoryczny. Kasztany na zajęciach logopedycznych można …

Czytaj

wyszukiwanka ilościowa z głoską [c]

Wyszukiwanka ilościowa z głoską [c]

Utrwalanie prawidłowej wymowy ćwiczonej głoski wymaga wielu powtórzeń. Im bogatszy i bardziej zróżnicowany materiał ćwiczeniowy, tym dziecko chętniej pracuje! Prezentowana karta pracy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [c] w różnych …

Czytaj

rymy z głoską [l] lelanie terapia logopedyczna

Rymy z głoską [L]

Krótkie, rymowane zadanie z obrazkami zawierającymi w swojej nazwie głoskę [L] w różnych pozycjach artykulacyjnych. Słowa zostały dobrane z zachowaniem czystości fonetycznej. Zadanie zostało przygotowane z myślą o utrwalaniu prawidłowej …

Czytaj

dzień jabłka czytanie i słuchanie ze zrozumieniem terapia logopedyczna pedagogiczna

Dzień Jabłka – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem

Ćwiczenie mające na celu doskonalenie czytania ze zrozumieniem, słuchania i wykonywania poleceń zgodnie z usłyszaną instrukcją oraz trening pamięci. Karta pracy została przygotowana do wykorzystania w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia …

Czytaj

Międzynarodowy Dzień Jabłka - zajęcia logopedyczne

Międzynarodowy Dzień Jabłka

28 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jabłka. Z tej okazji warto w zajęcia logopedyczne wpleść motyw jabłuszka. Ten znany i lubiany przez dzieci owoc, z pewnością wniesie trochę ożywienia w rutynę …

Czytaj

kolorowe bingo logopedyczne z głoską [s] do wydruku

Bingo z głoską [s]

Popularna gra bingo w połączeniu z dobrze dobranym materiałem słowno-obrazkowym z głoską [s] gwarantuje intensywne ćwiczenie logopedyczne w atmosferze doskonałej zabawy. Obrazki są dobrane z zachowaniem czystości fonetycznej czyli bez …

Czytaj

kwiatek sylabowy głoska [c] w śródgłosie

Kwiatek sylabowy – głoska [c] w śródgłosie

Małe ale bardzo intensywne ćwiczenie z głoską [b] w śródgłosie. Zadanie zostało przygotowane w formie karty pracy i zawiera: ćwiczenia poprawnej wymowy logotomów oraz słów zawierających głoskę [c] w śródgłosie; …

Czytaj

domino jako materiał do czytania terapia logopedyczna

Kilka sposobów na wykorzystanie domina

Domino wyrazowo-obrazkowe może stanowić bardzo cenną pomoc w terapii logopedycznej. Zazwyczaj gra ta jest chętnie wykorzystywana w terapii młodszych dzieci, jednakże zastosowanie pomocy składającej się zarówno z materiału obrazkowego jaki …

Czytaj