Galeria obrazków z głoską [n]

Galeria obrazków z głoską [n]

Kolejne trzy niewielkie karty pracy 🙂 Tym razem przygotowałam karty z obrazkami z głoską [n] w nagłosie, wygłosie oraz śródgłosie wraz z podpisami do nich. Przydadzą się jako materiał wprowadzający głoskę [n] w wyrazach, można je również potraktować jako wklejki do zeszytu logopedycznego.

Pełen artykuł jest dostępny w ramach naszego abonamentu Domologo+. Abonament daje Ci pełen dostęp do tej treści przez cały rok. Rozszerz swój dostęp do Domologo na "plus".

Jeżeli masz wykupiony pakiet Domologo+ zaloguj się i odśwież stronę

Wyszukiwanka ilościowa - głoska [n]

Wyszukiwanka ilościowa – głoska [n] w nagłosie

Utrwalanie prawidłowej wymowy ćwiczonej głoski wymaga wielu powtórzeń. Im bogatszy i bardziej zróżnicowany materiał ćwiczeniowy, tym dziecko chętniej pracuje! Prezentowana karta pracy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [n] w nagłosie jest przesycona dobrze dobranym słownictwem, atrakcyjna wizualnie i stanowi nie lada wyzwanie dla dziecka!

Pełen artykuł jest dostępny w ramach naszego abonamentu Domologo+. Abonament daje Ci pełen dostęp do tej treści przez cały rok. Rozszerz swój dostęp do Domologo na "plus".

Jeżeli masz wykupiony pakiet Domologo+ zaloguj się i odśwież stronę

Kwiatek sylabowy - głoska [N]

Kwiatek sylabowy z głoską [n]

Małe ale bardzo intensywne ćwiczenie z głoską [n] w nagłosie, wygłosie oraz śródgłosie wyrazów; przygotowane na trzech stronach wydruku.

Pełen artykuł jest dostępny w ramach naszego abonamentu Domologo+. Abonament daje Ci pełen dostęp do tej treści przez cały rok. Rozszerz swój dostęp do Domologo na "plus".

Jeżeli masz wykupiony pakiet Domologo+ zaloguj się i odśwież stronę

Wyścigi z głoską [n]

Wyścigi z głoską [n]

Logopedyczna gra planszowa Wyścigi z polami z podpisanymi obrazkami z głoską [n] w nagłosie, wygłosie oraz śródgłosie wyrazów.

Pełen artykuł jest dostępny w ramach naszego abonamentu Domologo+. Abonament daje Ci pełen dostęp do tej treści przez cały rok. Rozszerz swój dostęp do Domologo na "plus".

Jeżeli masz wykupiony pakiet Domologo+ zaloguj się i odśwież stronę

BINGO - głoska [n]

BINGO logopedyczne – głoska [n]

Popularna gra bingo w połączeniu z dobrze dobranym materiałem słowno-obrazkowym z głoską [n] gwarantuje intensywne ćwiczenie logopedyczne w atmosferze doskonałej zabawy. Obrazki są ułożone wg miejsca występowania ćwiczonej głoski i zamieszczone na czterech planszach: z głoską [n] w nagłosie, wygłosie, śródgłosie oraz planszy zbiorczej.

Pełen artykuł jest dostępny w ramach naszego abonamentu Domologo+. Abonament daje Ci pełen dostęp do tej treści przez cały rok. Rozszerz swój dostęp do Domologo na "plus".

Jeżeli masz wykupiony pakiet Domologo+ zaloguj się i odśwież stronę

Książeczka z głoską [n]

Książeczki z głoską [n]

Trzy karty pracy z głoską [n] w formie książeczek. Karty pracy zawierają obrazki z ćwiczoną głoską w nagłosie, wygłosie oraz śródgłosie, do kolorowania oraz podpisy do pisania po śladzie, wycięcia i przyklejenia. Zadanie mieści się na trzech stronach wydruku.

Pełen artykuł jest dostępny w ramach naszego abonamentu Domologo+. Abonament daje Ci pełen dostęp do tej treści przez cały rok. Rozszerz swój dostęp do Domologo na "plus".

Jeżeli masz wykupiony pakiet Domologo+ zaloguj się i odśwież stronę

Sylabowanka z głoską [n]

Sylabowanka z głoską [n]

Sylabowanka z głoską [n] to karta pracy, przygotowana z myślą o wprowadzaniu głoski [n] w nagłosie wyrazów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę na sylabach.

Pełen artykuł jest dostępny w ramach naszego abonamentu Domologo+. Abonament daje Ci pełen dostęp do tej treści przez cały rok. Rozszerz swój dostęp do Domologo na "plus".

Jeżeli masz wykupiony pakiet Domologo+ zaloguj się i odśwież stronę