Plan pracy logopedycznej

Rozpoczynając pracę w zawodzie logopedy w placówce oświatowej należy przygotować kilka istotnych dokumentów. Jednym z nich jest Plan pracy logopedycznej. Ten dokument należy przedłożyć dyrektorowi szkoły/przedszkola na początku września a także zamieścić w dzienniku zajęć logopedycznych. Poniżej przedstawiam przykładowy plan, który może się przydać zwłaszcza początkującym logopedom. Jest to plan, który przygotowałam na własne potrzeby więc należy go dostosować do specyfiki placówki, własnych upodobań a także wymagań i możliwości jakie niesie praca w danym miejscu.

PLAN PRACY LOGOPEDYCZNEJ 

Rok szkolny 20_ _/20_ _ 

I Rozpoznanie zaburzeń 

 1. Zapoznanie z przebiegiem dotychczasowej terapii, dokumentacją, specyfiką problemów uczniów. 
 2. Diagnoza zaburzeń w celu podjęcia terapii- przeprowadzenie wstępnych badań mowy dzieci z klas zerowych [klas pierwszych/grupach przedszkolnych], sprawdzenie stanu mowy dzieci z klas starszych uczęszczających na terapię w poprzednim roku. 
 3. Konsultacje z wychowawcami.

II Terapia 

 1. Etap przygotowawczy: 
  a) ćwiczenia słuchowe (rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych, uwagi i pamięci słuchowej), 
  b) ćwiczenia oddechowe, 
  c) ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, 
  d) ćwiczenia fonacyjne. 
 1. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wady wymowy- wywołanie prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek. 
 1. Utrwalanie oraz automatyzacja wywołanych dźwięków: 
  a) praca nad poprawną wymową głosek na materiale językowym w słowach we wszystkich pozycjach i sąsiedztwach fonetycznych, 
  b) ćwiczenia utrwalające wywołanych głosek w połączeniach wyrazowych, zdaniach, krótkich tekstach, wierszykach, 
  c) automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane oraz swobodne – utrwalanie wzorców kinestetyczno- ruchowych a także włączenie autokontroli słuchowej. 
 1. Rozwijanie i wzbogacanie słownictwa biernego: 
  a) poznawanie brzmienia i znaczenia słów; 
  b) zapamiętywanie słów ze względu na ich znaczenie. 
 1. Rozwijanie słownictwa czynnego: 
  a) nominacja (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki), 
  b) podstawy słowotwórstwa (antonimy, synonimy, rodziny wyrazów, tworzenie zdrobnień i zgrubień, tworzenie pojęć nadrzędnych), 
  c) odmiana wyrazów (deklinacja, koniugacja), 
  d) stopniowanie przymiotników, 
  e) rozumienie stosunków przestrzennych, 
  f) tworzenie związków wyrazowych. 
 1. Rozumienie oraz kształtowanie umiejętności budowania poprawnych pod względem gramatycznym zdań prostych (zdań twierdzących, pytających, przeczących) i złożonych. 
 1. Rozwijanie sprawności komunikacyjnej: 
  a) budowanie rozumienia znaczenia doboru środków językowych w zależności od: rangi rozmówcy, miejsca i tematu rozmowy a także intencji nadawcy wypowiedzi słownej, 
  b) kształtowanie umiejętności budowania zdań poprawnych pod względem logicznym, 
  c) używanie środków językowych adekwatnych do rangi rozmówców, miejsca, tematu i celu rozmowy. 
 1. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną: 
  a) ćwiczenia koncentracji uwagi, 
  b) rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, 
  c) ćwiczenia małej motoryki- precyzji i praksji ruchów rąk, 
  d) usprawnianie analizy i syntezy słuchowej (słuchu fonematycznego),  pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej, 
  e) ćwiczenia rytmizujące, 
  f) ćwiczenia w czytaniu i pisaniu (przepisywanie, pisanie ze słuchu i z pamięci), usprawnianie czytania ze zrozumieniem, budowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
  g) ćwiczenia dykcyjne. 

III Prognozowanie przebiegu nauki szkolnej: 

 1. Regularne konsultacje z rodzicami, wychowawcami oraz innymi specjalistami pracującymi z dziećmi.
 2. Systematyczna ocena postępów terapii.   

IV Dbałość o wyposażenie i estetykę gabinetu logopedycznego.  

V Konsultacje ze specjalistami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami. 

W mojej placówce powyższy dokument był wystarczający. Osobiście wolę krótki, w miarę możliwości ogólny, konkretny i możliwy do zrealizowania plan. Jeśli masz sugestie, co jeszcze powinno się w nim znaleźć proszę, podziel się w komentarzu:)

Mam nadzieję, że bazując na informacjach zawartych w artykule bez problemu skonstruujesz własny plan pracy logopedycznej!

Powodzenia <3

Literatura:

„Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” G. Demel

„Logopedia. Pytania i odpowiedzi.” Podręcznik akademicki pod redakcją T. Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej

Obejrzano w sumie 13 142 razy, z czego dzisiaj 22 raz(y).


Cześć!
Tu Monika z domologo.pl
W tworzenie strony i pomocy logopedycznych wkładam wiele serca i pracy.
Staram się, by zamieszczane materiały były wartościowe i atrakcyjne dla dzieci.
Jeśli chcesz, możesz wspomóc mnie w tym działaniu i w zamian podarować mi wirtualną kawę.
Będzie mi bardzo miło :)
Serdecznie dziękuję!

Postaw kawę

Dodaj komentarz