Opisana w niniejszym Regulaminie usługa „Konto Użytkownika serwisu domologo.pl” jest udostępniana przez serwis Domologo.pl zwany dalej Domologo.pl, na zasadach określonych w tym regulaminie. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z…

1. Informacje ogólne. 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu poprzez serwis domologo.pl zwany dalej Serwisem lub domologo.pl. 1. Administratorem danych osobowych jest…