Łączenie cech – głoska [sz] w zdaniach

Ciekawe zadanie logiczne dla dzieci ćwiczących prawidłową wymowę głoski [sz] w zdaniach. Polega na odnalezieniu i dopasowaniu obrazków łączących w sobie elementy zawarte w pionowych i poziomych liniach tabeli. Dodatkowo, zadaniem dziecka, jest wypowiedzenie za każdym razem zdania opisującego wybraną ilustrację.

W zadaniu zostały użyte następujące obrazki: szyszka, kasztan, gruszki, szop, mysz, jeż [w wygłosie głoska [ż] ulega ubezdźwięcznieniu] . Wszystkie nazwy zawierają głoskę [sz] oraz nie zawierają głosek opozycyjnych.

Obrazki z dolnej tabeli należy wyciąć i dopasować do górnej tabeli. Za każdym razem, gdy dziecko kładzie obrazek we właściwym miejscu, musi wypowiedzieć zdanie opisujące go, np.: Mysz ma szyszkę.

Dla utrudnienia jeden z przedmiotów jest w liczbie mnogiej, więc zadanie to również ćwiczenie gramatyczne.

Dobrej zabawy!

Podziel się z innymi!