Różnicowanie [t] – [d] w nagłosie wyrazów

Karta pracy utrwalająca opozycję [t-d] w nagłosie wyrazów.

co zaczyna się na [d] - ćwiczenia słuchu fonematycznego, mowa bezdźwięczna

Zadaniem dziecka jest oznaczenie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od dźwięcznej głoski [d] a następne wypisanie ich w liniaturze. Na początek można poprosić o nazwanie wszystkich obrazków a następnie oznaczenie ich: czerwonymi żetonami obrazki rozpoczynające się od głoski dźwięcznej a niebieskimi obrazki rozpoczynające się od głoski bezdźwięcznej. Dopiero po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania dziecko wstawia „ptaszka” lub krzyżyk.

UWAGA: w tym zadaniu znajduje się pułapka – słowo „pudło” zawiera głoskę [d] w śródgłosie:)

Zapisanie słów w liniaturze może stanowić pracę domową.

Owocnych ćwiczeń!


Cześć!
Tu Monika z domologo.pl
W tworzenie strony i pomocy logopedycznych wkładam wiele serca i pracy.
Staram się, by zamieszczane materiały były wartościowe i atrakcyjne dla dzieci.
Jeśli chcesz, możesz wspomóc mnie w tym działaniu i w zamian podarować mi wirtualną kawę.
Będzie mi bardzo miło :)
Serdecznie dziękuję!

Postaw kawę

Reklama:

Dodaj komentarz


Ostatnio dodane: