Zestaw wyrazów do utrwalania wymowy głosek dźwięcznych

Chcąc utrwalać z dzieckiem zdobytą już przez nie umiejętność prawidłowego wymawiania głosek dźwięcznych, można skorzystać z poniższych zestawów wyrazów i zdań. 

Na początku zestawu są podane proste słowa dobrane tak, by zawierały tylko jedną parę głosek trudnych dla dziecka, np. tylko [g] i [k]. Następnie są wyrazy zawierające po dwie pary trudnych głosek, np. [zd] i [st], a kolejny etap utrwalania prawidłowej wymowy to używanie głosek w zdaniach. Podano kilka przykładowych zdań, co nie oznacza oczywiście, że nie można próbować tworzyć własnych kompozycji z podanych słów. Jest to nawet zalecane, by dziecko starało się budować własne wypowiedzi z użyciem słów z wyuczoną głoską. Zestawiając dowolnie wybrane wyrazy spośród podanych niżej, można się nie tylko uczyć, ale i świetnie bawić, ponieważ niektóre zestawienia mogą nam stworzyć niespodziewany efekt humorystyczny, np. “Lada lata z wiadrem” albo “W bucie śmierdzi” itp.

 

Co istotne, wśród podanych wyrazów jest kilka takich, które mogą być nieznane dziecku. Może to być bardzo dobrą okazją do wytłumaczenia mu niezrozumiałych słów i wzbogacenia w ten sposób jego zasobu słownictwa.

 

[w] – [f]

Wala (zdrobnienie od imienia Walentyna) – fala

Wiolka – fiolka

(do) wora – fora(ze dwora)

trawi – trafi

 

[z] – [s]

złota (D.lp.) – słota

zęby – sępy

koza – kosa

 

[ž] – [š]

żyje – szyje

Żydzi – szydzi

wieża – wiesza

noże – nosze

murze (N.lp.) – muszę

kurze – kusze (M.lmn.)

grożę – grosze

że – węszę

 

[ź] – [ś]

ziemię – siemię

zioło – sioło (wieś)

 

[з] – [c]

nodze (N.lp.) – noce

 

[зˇ] – [č]

emu – czemu

 

[з́] – [ć]

dzień – ci

wig – ćwik

w budzie – w bucie

śmierdzi – śmierci (Msc.lp.)

 

[b] – [p]

bąk – pąk

buk – puk, puk

bułka – półka

bal – pal

bawi (się) – pawi (ogon)

boi (się) – poi (kogoś)

basta! – pasta

bomba – pompa

ubrać – uprać

Łaba – łapa

 

[b̀] – [p̀]

bije – pije

biła – piła

biały – piały (koguty)

Bianca – pianka

ubierać się – upierać się

odbiera – odpiera

 

[d] – [t]

data – tata

dama – tama

dam – tam

dom – tom

dym – tym

drut – trud

dratwa – tratwa

daję – taję

Darka (D.lp.) – tarka

dalia – talia

drutu – trutu, tu, tu   

kody – koty

lada – lata

z wiadrem – z wiatrem

wada – wata

młody – młoty

moda – mota

lody – loty

wydrę – wyt

wydrze – wytrze

łada – łata

 

[g] – [k]

góra – kura

felga – Felka

gratka – kratka

(na) ogonie – okonie

golarz – kolarz

Gocha – kocha

gul, gul – kul (D.lmn)

gary – kary

goła – koła 

gole – kole (prawda w oczy)

gości (B.lmn) – kości

gula – kula 

Gapcia – kapcia (B.lp)

w głębi – kłębi się

graty – kraty

goi się – koi (ból)

górnik – kurnik

gapa – kapa

aszczę – klaszczę

 

 

Wyrazy z dwoma parami głosek:

 

usta – uzda

kasa – gaza

kępa – gęba

kocigodzi

koce – godzę

kasza – gaża

kata – gada

troki – drogi

 

Zdania:

 

Mała Ania pije herbatę. – Zegar bije czwartą.

Mała koza biega po pastwisku. – Kosa jest w stodole.

Kura chodzi po podwórku / po trawie. – Góra jest wysoka.

Mama w ogrodzie hoduje dalie. – Pani ma wąską talię. – Pan ma talię kart.

Koguty piały. – Śnieg jest biały.

Mama nie biła syna. – Ania nie piła herbaty.

Widziałam pąki na kwiatach. – Bąki latają na łące.

Mama smaruje bułkę. – Tata robi półkę na książki.

W sklepie jest lada. – W pokoju mucha lata.

Dam ci prezent. – Tam są dzieci.

Obejrzano w sumie 7 744 razy, z czego dzisiaj 3 raz(y).