Głoska [ć] – ćwiczenia sylabowe

Prowadząc terapię określonej głoski warto uwzględnić w pracy nad prawidłową jej realizacją ćwiczenia sylabowe. Po wywołaniu prawidłowego brzemienia przechodzimy do wymawiania głoski w sylabach: w nagłosie, wygłosie oraz śródgłosie, pracując zgodnie z metodyką, możliwościami dziecka i doświadczeniem zawodowym logopedy.

W zeszycie logopedycznym, wraz z dzieckiem, przygotowuję różnorodne wersje ćwiczeń. Staram się, by zadania były atrakcyjne, różnorodne, oszczędne w czasie a także sposobie wykonania.

Głoska [ć] w nagłosie

Takie zadanie to jednocześnie ćwiczenie grafomotoryczne.

Sylaby z głoską [ć] w nagłosie i słowa rozpoczynające się od nich

Głoska [ć] w wygłosie

Druga wersja głoski [ć] w wygłosie

Głoska [ć] w śródgłosie

To zadanie nazywam „Pająkiem sylabowym”. Należy powtarzać sylaby rozpoczynając od pierwszej nogi po lewej stronie i czytać je ze wszystkimi po kolei samogłoskami po prawej stronie. Zwykle proszę, by to dziecko wybierało, którą samogłoskę czytamy. Pająk ma 8 nóg stąd dobór samogłosek użytych w ćwiczeniu, choć muszę przyznać- niektórym dzieciom nie przeszkadza większa ich liczba:)

I inna wersja głoski [ć] w śródgłosie – tu dziecko wybiera samogłoski, by utworzyć różne logotomy.

Oczywiście podane sposoby aranżacji sylab można stosować do wielu różnych głosek pracując nad prawidłową ich realizacją a także przy nauce czytania.

Zachęcam serdecznie do tego typu ćwiczeń!

Zdjęcia pochodzą z zeszytów moich uczniów:)

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz