Zdania z obrazkami- głoska [c] w nagłosie

Zestaw zdań do czytania, seplenienie logopedia głoska cw których słowa zawierające głoskę [c] zostały zastąpione obrazkami. Zadanie do utrwalania głoski [c] w nagłosie: starsze dzieci czytają samodzielnie natomiast młodszym dzieciom czyta dorosły- dzieci nazywają obrazki.

Plik do wydruku dostępny po zalogowaniu!

Zdania z obrazkami to również znakomite ćwiczenie gramatyczne- nazwę obrazka należy użyć w odpowiedniej formie, pasującej do całego zdania.

W zadaniach zostały użyte następujące obrazki: cukierki, cebula, cybałki, cukiernica, cyrk, cytryna, cyrkiel, cylinder, centymetr, cena, córka.

 głoska c do wydrukowania logopedia

 

 

Additional information