Rotacyzm - kreatywny zestaw do ćwiczeń połączenia [kr]

Zestaw kolorowych patyczków kreatywnych do terapii rotacyzmu - zadanie ćwiczące prawidłową wymowę połączenia [kr]. Dodatkowo rozwijaja pomysłowość i sprawność manualną w atmosferze radosnej zabawy plastycznej. Zadaniem dziecka jest wylosowanie, odczytanie cyfry i słowa, połączenia ich w logiczną całość i wykonania rysunku z użyciem kolorowych kropek.

 

 

Na dużych patyczkach kreatwynych przygotowujemy zestaw cyfr od 1 do 10 oraz zestaw słów zawierających połączenie [kr]: kredka, krowa, kretowisko, krupnik, krem, krokus, krawat, kra, mikrofon, pokrywka.

Do przeprowadzenia zabawy potrzebujemy zestawu kolorowych kropek zrobionych przy użyciu dziurkacza ozdobnego w kształcie koła, kleju, papieru oraz zestawu flamastrów lub kredek.

Zadaniem dziecka jest wylosowanie jednegokolorowego patyczka z cyfrą oraz drewnianego patyczka z napisem, przeczytania i wykonania ilustracji z użyciem kropek.

Ilustracja powinna zawierać określoną przez wylosowany patyczek ilość kropek.

Można również układać zdania odczytując cyfry i słowa z wylosowanych patyczków:

Jedna kropka to kretowisko.

Dwie kropki to pokrywki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information