Spis pomocy logopedycznych- głoska [l]

Zestawienie dostępnych pomocy edukacyjnych do pracy nad głoską [l]. Spis zawiera wyselekcjonowane, lubiane przeze mnie i dzieci pomoce zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. W artykule pomoce zostały posegregowane metodycznie, zgodnie z etapami pracy nad głoską.

Głoska [l] w nagłosie:

J. Cieszyńska "Kocham czytać" zeszyt 4- sylaby do wskazywania, powarzania, czytania- świetny materiał na początkowym etapie pracy.

J. Cieszyńska "Moje sylabki. Zestaw 3" - sylaby z głoską [l] w nagłosie trzeba oddzielić od wygłosu.

J. Mikulska "Logotomy z głoskami [l], [r]. Ćwiczenia logopedyczne".

mimowa.pl gra "Domowy labirynt" kolejne ćwicznie logotomów- do tego karta pracy zawierająca suwak logopedyczny do wydruku

M. Krzysztoszek, G. Piszczek "Materiał wyrazowo- obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, li, r" strona 9 i 10

G. Skrzynecka. Uczę się poprawnie wymawiać, poradnik logopedyczny z ćwiczeniami [l, ł, m, n, ń] strony: 14, 15, 16- zawierają słowa: lalka lata lody, loki, lufa lato lepi, lew, lampa, lodówka, lokomotywa, lotnik. Na stronach 21, 22, 23 słowa: las, laska, leśnik, lekarz, ludzie, leżak, lodowisko.

Zagadki Smoka Obiboka i Nowe Zagadki Smoka Obiboka- wybrane obrazki- na odwrocie zawierają tekst prostej zagadki.

PUS ABC 1 strona 30- zadanie polegające na wyborze obrazka zawierającego w swojej nazwie głoskę [l].

PUS Zadanie polegające na odnalezieniu w labiryncie właściwej rzeczy. Dziecko może mówić zdanie np.: "Sowa lubi las".

Piotruś logopedyczny wydawnictwa Komlogo zawiera 4 słowa z głoską [l] w nagłosie: lew, lody, lampa, lodówka. Pozostałe pary obrazków zawierają [l] w wygłosie i śródgłosie.

Grafomotoryka. Zeszyt dla pięciolatków. Strona zawiera sylaby z głoską [l] w nagłosie oraz wybór obrazków. [pierwsze zdjęcie z trzech poniżej]

"Sowa mądra głowa" czasopismo- na stronie 23 jest zadanie "Na tropie wyrazów"- na ilustracji należy odnaleźć obrazki, których nazwy rozpoczynają się od głoski [l]. [drugie zdjęcie z trzech poniżej]

ABC poznajemy literki. Książeczka z naklejkami- duża ilustracja z klikoma elementami zawierającymi głoskę [l] w nagłosie. [trzecie zdjęcie z trzech poniżej]

Uczę się czytać i pisać- blok do zabaw i ćwiczeń- strona zawierająca obrazki i miejsce na ich podpisanie.

mimowa.pl gra internetowa "Puzle w parach" - trzeba dopasować obrazek i początek słowa do pary z fragmentem zawierającym dokończenie słowa.

 

 

 

*Zawarte w artykule zdjęcia służą jedynie przedstawieniu pomocy, są w rozmiarze uniemożliwającym wydrukowanie w dobrej rozdzielczości. Artykuł zawiera linki afiliacyjne.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Additional information